Main menu

Motorična igrala Ocean

Referenca: motorična igrala na igrišču Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana

Otroci potrebujejo motorična otroška igrala, ki jim omogočajo veliko gibanja, zabave, izzivov, razvoja in druženja. Motorična igrala Ecoplay otroku vedno znova ponujajo izzive, ga spodbujajo, da stopi iz cone udobja na neznano območje in se preizkusi v nečem novem. Vsa motorična igrala Ecoplay ustrezajo zahtevam varnostnega standarda SIST EN 1176, a kljub temu otroku omogočajo, da se vedno znova presega, da pokaže svoje sposobnosti, da premaga nek strah ali pa stori nekaj, česar ni storil še nikoli prej.

Motorična igrala Ecoplay tudi pomagajo sproščati napetost in energijo, otroci se urijo v vzdržljivosti in hkrati agilnosti, krepijo atletske spretnosti in pridobivajo samozavest pri obvladovanju svojega telesa v gibanju.

Vsi modeli so registrirani pri ProtectMyWork.com. Copyright © 2021 Vesna Duval Vse pravice pridržane. Proizvodnja modela je dovoljena le proizvajalcu Eko igrala d.o.o., kopiranje je prepovedano. Certifikat št.: 10154150521S050.

Preko take vrste igre se otrok uči oceniti tveganja in koristi, ki jih udeležba v aktivnosti prinaša. Nauči se tveganje oceniti in ga obvladati, kar je spretnost, ki jo človek potrebuje skozi celo življenje. Če otrok nima možnosti odločati se in presojati, kdaj je igra še v njegovih zmožnostih, potem lahko postane pretirano bojazljiv ali pa se nevarnosti sploh ne zaveda in s tem na dolgi rok resnično ogroža svojo varnost. Motorična igrala Ecoplay dajo otroku priložnost, da oceni svoje sposobnosti in hodi po njihovih mejah, skrbi za lasten razvoj, razširja svoje meje in ob tem dobi samopotrditev. Takšen otrok je pripravljen poskušati in verjame vase, zato je radoveden in se je pripravljen vedno znova učiti (Tovey, 2007).

Motorična igrala otroka spodbudijo h gibanju. Zato je morda prav več proste gibalne igre zunaj, na prostem, najpreprostejša rešitev za preprečevanje debelosti (Burdette in Whitaker 2005; AAP, Council on Sports Medicine and Fitness in Council on School Health 2006). Fjørtoft (2004) je v raziskavi primerjal otroke, ki so se igrali v naravnem okolju in otroke, ki so se igrali na bolj tradicionalnih igriščih. Ugotovil je, da so otroci, ki so se igrali v naravnem okolju, izboljšali svoje motorične sposobnosti. Pomembne razlike so se pokazale pri ravnotežju in koordinaciji. Naravno okolje ima torej pozitiven vpliv na fizično aktivno igro in posledično na motorični razvoj. M. Kos (2013) je v svoji raziskavi prišla do ugotovitve, da so raznovrstne, neravne podlage in različne ovire, elementi, ki prispevajo k izboljšanju motoričnih sposobnosti. (Starman Vesna, Dekleva Ivan)

Motorična igrala Ecoplay so razvita tako, da omogočajo čim več aktivnosti - tako tistih, ki jih je včasih narava nudila otrokom kot tistih, ki jih je možno še dodatno ponuditi v motoričnem parku. 

Ob rojstvu ima otrok milijardo živčnih celic in bilijon sinaptičnih povezav. Ko otrok dopolni starost 18 mesecev, se preneha razvoj novih nevronov, nove sinaptične povezave pa se še vzpostavljajo z otrokovo integracijo novih zaznav. Do okrog 12. leta starosti otrok izgubi mnogo sinaps, s katerimi se je rodil, a jih ni uporabljal, utrdijo pa se tiste povezave, ki so se uporabljale. Bolj, kot se povezava uporablja, močnejša postane. Z aktivnim odzivanjem na dražljaje narašča število sinaptičnih povezav. Več, kot je povezav, več je mielinizacije, nevrološka struktura postane močnejša in otrok je bolje pripravljen na učenje novih veščin (Kranowitz, 2005). Delovanja možganov ne moremo videti, vidimo pa vedenje, ki odraža možgansko aktivnost. Ko dlje časa opazujemo majhnega otroka, postopoma vidimo gibanje, ki postaja vse bolj tekoče in usmerjeno, on sam pa pridobiva tudi večji nadzor nad svojimi čustvi in samozavest. Otrokovi možgani se ob doživljanju zaznav učijo zaznave organizirati, določiti njihov pomen, se osredotočati na pomembne dražljaje ter izločati nepomembne. Organizacija zaznav poteka preko prilagoditvenih odzivov na zaznave. Prilagoditveni odziv je odgovor na dražljaj, ki ga najlažje razložimo s primerjavo. Ko se nekdo zadane ob posameznika, ta prenese težo na drugo nogo, da ohrani ravnotežje. Ko zaslišimo zvok za seboj, se ozremo, da vidimo, kaj se dogaja. S prilagoditvenim odzivom se prilagajamo na zaznave. Če prilagoditveni odgovor ni oblikovan ali je oblikovan prepozno, osebi ne uspe (v omenjenem primeru) obdržati ravnotežja in pade. Preden oblikujemo prilagoditveni odziv, morajo naši možgani organizirati prejete zaznave in razumeti, kaj pomenijo. Nihče ne more oblikovati prilagoditvenega odziva namesto nekoga drugega – to je naloga vsakega posameznika. Običajno otroci v nalogah, ki jim predstavljajo izziv, uživajo in z veseljem izkušajo nove zaznave, jih integrirajo, oblikujejo nove prilagoditvene odzive ter s tem razvijajo nove spretnosti. Z vsako ponovitvijo jim gre bolje in dejavnosti lahko izvedejo hitreje kot prej. (Starman Vesna, Dekleva Ivan)

Motorična igrala Ecoplay spodbujajo socialni in moralni razvoj kot so razvijanje socialne kompetentnosti (sodelovanje, razumevanje in upoštevanje drugih), razvijanje samokontrole in nadzora (pri impulzivnosti, agresivnosti), usvajanje družbenih pravil in norm. Pravila se lahko sproti spreminjajo in otroci se o njih dogovarjajo in jih prilagajajo glede na potek igre. Motorična igrala ponujajo priložnost za druženje tako otrok kot mladostnikov in odraslih. Med igro se spletejo prijateljske vezi, ki delujejo kot varovalni dejavnik in preprečuje nasilje. Motorična igrala prebivalcem izboljšajo kakovost življenja - pridobijo prostor za druženje, igro, spoznavanje in razvoj.

Motorična igrala Ecoplay so odlični elementi za vse doživljajske parke. Poleg tega, da so popolnoma varna za otroke, so dovolj konstrukcijsko vzdrželjiva, da bi se na njih lahko igrali tudi najstniki, mladi in celo odrasli.