Main menu

Motorični parki, Gibalni parki

Poglej mere in vse modele ne dnu te strani

Motorični parki dajejo prostor in s tem možnost celotni družini, da se giblje, zabava, razvija in doživlja popolnoma nove situacije skupaj. Gibalni parki so lahko sestavljeni iz elementov, ki so varno izdelani kot otroška igrala (starostno obdobje 0 do 14 let pokriva varnostni standard SIST EN 1176) ali kot trajno nameščena zunanja fitnes oprema (starostno obdobje 14+ pokriva varnostni standard SIST EN 16630). Motorični parki so okolja, ki vse to omogočajo in s tem prinašajo dragoceno pridobitev za družbo, ki z vsakim obiskom gibalnega parka postaja bolj zdrava, spretna in zadovoljna.

Vsi modeli so registrirani pri ProtectMyWork.com. Copyright © 2022 Vesna Duval Vse pravice pridržane. Proizvodnja modela je dovoljena le proizvajalcu Eko igrala d.o.o., kopiranje je prepovedano. 

motorični parki

Motorični park 18147 - Poglej mere ne dnu te strani

 

motorični parki

Motorični park 18148 - Poglej mere ne dnu te strani

 

gibalni parki

Trim steza 18149 - Poglej mere ne dnu te strani

 

trim steze

Trim steza 18150 - Poglej mere ne dnu te strani

 

Motorični parki se zato sestavljajo na tak način, da se izbere zanimive in raznolike elemente, ki bodo v izziv vsem starostnim skupinam. Ker so naši elementi izdelani ročno in vsak posebej (ne strojno in avtomatično) lahko vsak element prilagodimo za izbrano starostno skupino uporabnikov. Gibalni parki se hitro širijo po evropskih tleh, saj je zavedanje o pomenu gibanja in motoričnega razvoja vedno večje. 

Gibanje in igra sta procesa, ki ju naši možgani radi izvajajo in sta vir zadovoljstva in sprostitve. Otroci, ki so gibalno spretni in dobro obvladajo različne gibalne veščine, so zmožni hitro in dobro usvajati nove, včasih zelo specifične veščine, ki jim olajšajo tudi kognitivni razvoj. Poleg tega so gibalne igre najzabavnejši in najpreprostejši način vzdrževanja telesne pripravljenosti in preprečevanja debelosti tako otrok kot odraslih. Vsako izboljšanje ravnotežja in spretnost gibanja telesa, izboljšanje ritmike in usklajenosti gibanja ter izboljšanje kontrole gibanja telesa je za odraslega človeka zelo dragoceno.

Motorični parki so primerni prav za vsakega posameznika, ne glede na starost, športno pripravljenost ali spol, saj uporabnik lahko v celoti prilagodi način vadbe, da je zanj ustrezna. Gibalni parki so sestavljeni iz elementov za vse faze vadbe: ogrevanje, trening kondicije, gibljivost, ravnotežje, moč, ohlajanje.

Gibanje je prva, osnovna oblika spoznavanja s svetom. Z gibanjem uravnavamo telesno rast in razvoj, pridobivamo gibalne in ročne spretnosti in posredno vplivamo na duševni razvoj (Bregant 2009). Otrok pridobi nadzor nad gibi v naslednjem zaporedju: glava, ramena, roke, dlani, prsti in hrbtenica. R. Clements (2004) izpostavlja, da je človeško telo med 3. in 12. letom izpostavljeno največji fizični rasti. To je razlog, da otroci stalno izražajo potrebo po teku, plezanju in skakanju. Vse naštete dejavnosti pa niso pomembne samo za razvoj mišic, ampak tudi za rast srca, pljuč in drugih pomembnih organov. Aktivna igra stimulira tudi otrokov prebavni sistem in pomaga izboljšati apetit ter zagotavlja konstantno pridobivanje na fizični moči in telesni rasti. Številni avtorji (Hannaford, 1995; Clements, 1998; Gabbard, 1998; Jenson, 2000, v Clements, 2004) dodajajo, da raznolike igre na prostem povečajo rast in razvoj tudi temeljnih živčnih centrov v možganih za bolj jasno razmišljanje in povečajo sposobnost za učenje. (Starman Vesna, Dekleva Ivan)

Motorični parki posledično ponujajo možnost otrokom, da so bolj bistri, sposobni za učenje, močni in zdravi. Staršem in odraslim pa, da odložijo skrbi in se vrnejo v otroško sproščenost in igrivost. Kakovostni in dobro načrtovani gibalni parki so zagotovo mesto, kjer stres omaga.

Povprečen odrasel človek v svojem vsakdanu od jutra do večera največ časa presedi. Zjutraj vstane in sede, da zajtrkuje, nato se odpelje na delo, ki ga večina opravlja sede za mizo in računalnikom. Sedi tudi med obroki ter popoldan pred televizijo ali računalnikom in še bi lahko naštevali. (Drev, 2009).
Vidne posledice sedečega življenja so, da je srce izpostavljeno večji možnosti infarkta, mišičje propada, vse pogosteje prihaja do obolenj sklepov in vezi, pljuča izgubljajo svojo učinkovitost, krvne žile izgubljajo elastičnost, kar vodi v številne bolezni. Zaradi škodljivih razvad in izpostavljanja stresnim situacijam so vse pogostejše različne deformacije telesa, kot so debelost, slaba drža, ploska stopala in podobno. (Sedeči način življenja, 2011). Razvade in zasvojenosti ljudem veliko več jemljejo, kot dajejo, zato je v nujen premik k bolj zdravemu načinu življenja (Berčič, Sila, Tušak in Semolič, 2006). Poleg nezdrave prehrane, kajenja, uživanja alkohola, stresa in podobno, je tudi telesna nedejavnost eden od najpomembnejših dejavnikov nezdravega življenjskega sloga. Znanstvene raziskave so pokazale, da našteti dejavniki spadajo med ključne dejavnike nastanka, napredovanja in pojavljanje zapletov pri najpomembnejših kroničnih nalezljivih bolezni (Ministrstvo za zdravje, 2007). Kakršna koli oblika gibanja torej vpliva na zdravje in prispeva k boljši kakovosti življenja, tako v telesnem kot psihosocialnem pogledu. Le z zdravim življenjskim slogom nam bo uspelo ohranjati in krepiti zdravje, ne le v mladosti temveč tudi v obdobju zrelosti in kasneje v starosti. (Rotovnik Kozjek, 2004)

Redna telesna dejavnost ima zelo veliko koristi. Poleg zmanjševanja tveganja za nastanek številnih bolezni nam pomaga pri nadziranju stresa, preprečevanju ali nadziranju tveganega vedenja (na primer zauživanje tobaka, alkohola, nezdrava prehrana, nasilje ipd.). Poleg številnih drugih koristi pomaga tudi nadzirati telesno težo in zmanjševati tveganje debelosti za 50 % v primerjavi z ljudmi s sedečim načinom življenja (Gibanje, 2007). S pravilno izbrano telesno dejavnostjo, pravo prehrano ter primernim režimom življenja lahko skladno z našimi željami in cilji ohranjamo in razvijamo različne gibalne in funkcionalne sposobnosti ter morfološke značilnosti (Berčič idr., 2006). Da pa je vadba zdrava, je pomembno, da razvijamo in ohranjamo vse gibalne sposobnosti. Zato mora biti primerno uravnotežena in načrtovana. Vir

Motorični parki Ecoplay privabljajo k gibanju prav vse starostne skupine, saj ponujajo zanimive elemente, ki izzivajo uporabnika na številnih ravneh in sposobnostih. Zadovoljstvo, ki ga tako otrok kot odrasel doživljata pri premagovanju svojih lastnih omejitev je motivacijska sila za ponavljajoč obisk gibalnega parka kot samostojne enote ali kot dela doživljajskega parka. 

 

Poglej mere in vse modele ne dnu te strani