Main menu

Street workout, Trim steza

Street workout parki - Poglej modele in mere ne dnu te strani

Street workout parki Ecoplay ponujajo odlično okolje za pridobivanje in ohranjanje moči.  Oprema za Street workout parke Ecoplay je izdelana v Slovenijiprojektirana in pregledana v skladu s SIST EN 16630 - elementi za odrasle in SIST EN 1176 - elementi za otroke ter dosega velike uspehe tudi na tujih trgih.  Poleg tega je oprema izdelana iz najbolj trajnega evropskega lesa. Robinijev les je naravno trajen tudi do 20 let in več. Njegovo odpornost se primerja s Tikom in Irokom. Zelo masivna izvedba in močne povezave med deli street workout opreme omogočajo minimalno vzdrževanje skozi celotno življenjsko dobo. 

Vsi modeli so registrirani pri ProtectMyWork.com. Copyright © 2022 Vesna Duval Vse pravice pridržane. Proizvodnja modela je dovoljena le proizvajalcu Eko igrala d.o.o., kopiranje je prepovedano.

street workout oprema

street workout oprema

oprema za ulično vadbo

oprema za ulično vadbo

oprema za trim stezo

oprema za trim stezo

trim steza

trim steza

Poglej mere ne dnu te strani

»Moč je temeljna motorična sposobnost, potrebna za katerokoli gibanje, ki je z več moči opravljeno hitreje, lažje in uspešnejše« (Berčič idr., 2006, str. 80). V dobi rasti in zorenja organizma moč narašča in je v dobi zrelosti največja, potem pa se začne s starostjo počasi manjšati. Moč je torej človeku nujno potrebna, zato mora zanjo skrbeti in jo ves čas ohranjati na čim višji ravni (Berčič idr, 2006).

Premik s sedečega življenjskega sloga k bolj zdravemu načinu življenja je nujen, saj je tveganje za nastanek najrazličnejših bolezni preveliko, da bi to prepustili naključju. V veliki meri je za takšno stanje kriva prezaposlenost, zaradi česar ljudem zmanjkuje prostega časa, ki bi ga lahko izkoristili za raznovrstne dejavnosti.

V današnjem času gibanje predstavlja problem, saj smo obkroženi s številnimi obveznostmi, ki nam preprečujejo, da bi naredili kaj dobrega zase. Zato tudi veliko govorimo o sedečem življenjskem slogu, kar pa prinaša številne negativne posledice povezane z zdravjem in celostnim delovanjem človeka (Škof, 2007a). Zaskrbljujoče je tudi, da se sedeč življenjski slog pojavlja že pri otrocih starih od 11 do 15 let. Podatki kažejo, da se več kot polovico fantov in deklet omenjene starosti večino dni v tednu ne giblje dovolj in so s tem prikrajšani za koristi redne telesne vadbe (Škof, 2007; po Roberts, Tynjala in Komkov, 2004a). Za celostni razvoj se je potrebno s športom ukvarjati že v otroštvu in mladostništvu, saj je to za otroka najboljša naložba za polno in ustvarjalno življenje v prihodnosti (Škof, 2007a). Z ustreznimi spodbudami za gibanje in šport otroka opremimo in pripravimo za vsa samostojna in dejavna obvladovanja preizkušenj, stresov in obremenitev, ki mu jih bo prinašalo življenje (Škof, 2007b).

Varnostni standard SIST EN 16630 določa, da so street workout parki primerni za uporabnike, ki so višji od 140 cm. Okvirna leta, ko naj bi bili najstniki torej že povabljeni k uporabi street workout parkov so nekje od 14. leta dalje. Tudi prej imajo otroci in mladostniki možnost gibanja in razvijanja moči na motoričnih igralih in v motoričnih parkih ter na ostalih njim namenjenih elementih, ki so izdelani v skladu s SIST EN 1176.

Pomembno je torej, da si znamo organizirati svoj prosti čas tako, da  vsak dan razporedimo nekaj časa tudi za športno rekreacijo (Ulaga, 1980).  Vsaka obremenitev nam poda nek rezultat. Tako sta že leta 1888 Schulz in Arndt zasnovala zakon, ki pravi, da majhna količina obremenitve poživlja, zmerna količina obremenitve razvija, prevelika količina obremenitve pa človeku škoduje. (Arndt–Schulz rule, 2014) S športno-rekreativnimi dejavnostmi se lahko ukvarja vsak, ne glede na starost, spol, versko pripadnost, telesno pripravljenost, psihofizične lastnosti in druge dejavnike. Cilji pri športni rekreaciji se od posameznika do posameznika razlikujejo. Nekaterim je npr. glavni cilj športne rekreacije zabava in sprostitev, medtem ko je drugim glavni cilj samopotrditev, premagovaje stresa ipd. Vsak posameznik si svobodno izbere dejavnost, ki je skladna z njegovimi interesi in željami. Pri športni rekreaciji tekmovanja niso izključena, vendar sta v ospredju predvsem sprostitev in zabava. Pori in Pori (2013) pravita, da je bistvo športne rekreacije v gibanju, ki prinaša srečo, zadovoljstvo in veselje.

Veliko strokovnjakov opozarja tudi na pomembnost ukvarjanja družin s športno rekreacijo, saj tako lahko v največji meri vplivamo na otrokov celostni razvoj. Ta namreč od družine dobi osnovne in prve izkušnje o osebnostnem, čustvenem, telesnem, socialnem, duhovnem in duševnem razvoju. Veliko od naštetega lahko pridobi z gibanjem in osnovnimi športno-rekreativnimi dejavnostmi. Redno ukvarjanje s športom v družini otroku pomaga pri oblikovanju odnosa do športa in pripomore h kasnejšemu udejstvovanju skozi celotno življenje (Berčič, 2005b). Škof (2007a) po pregledu novejših študij ugotovi, da se športno-aktivni življenjski slog razvit v otroštvu in mladostništvu prenaša v odraslost.

Trim steza in skupen pohod z družino ter skupna športna aktivnost so nekaj, kar bo otrok odnesel s sabo v življenje. Poleg razvoja, ki ga bo takrat deležen, je tudi tak zgled neprecenjev, saj ga bo v svoji odrasli dobi pripeljal v street workout park in k skrbi za lastno športno aktivnost in zdravje. Marsikdaj bo sledila tudi športna aktivnost z družino, ki jo bo tak posameznik oblikoval in s tem vplival na zdravje takrat že številnih ljudi.

Telesna dejavnost ima veliko pozitivnih in neposrednih učinkov na zdravje človeškega telesa in duše (Bulc, 2010):

 • zmanjšuje tveganje za nastanek, napredovanje in zaplete bolezni srca in ožilja (krepi srce-žilje, zmanjša se bazalna aktivnost simpatičnega živčevja), ki so v 50 % glavni vzrok umrljivosti prebivalcev Slovenije,
 • redna telesna dejavnost v povprečju podaljšuje življenje za približno dve leti,
 • znižuje krvni tlak, raven krvnega sladkorja (poveča se izločanje inzulina), raven škodljivega holesterola (zvišuje raven koristnega holesterola v krvi ter izboljša se presnova trigliceridov) in zmanjšuje delež maščevja v telesu,
 • krepi kosti ter preprečuje redčenje kostne mase in zato zmanjšuje možnost zlomov,
 • krepi mišice,
 • razvija, povečuje in vzdržuje mišično moč in gibljivost sklepov, funkcionalne sposobnosti telesa in zato povečuje tudi sposobnost samostojnega življenja v starosti,
 • zmanjšuje tveganje za razvoj raka (širokega črevesja, raka dojk ter endometrijskega karcinoma) sladkorne bolezni tipa 2 in osteoporoze (na leto 5800 bolnikov, trikrat več žensk kot moških),
 • prispeva k zmanjšanju prekomerne hranjenosti,
 • pripomore k zmanjševanju negativnega stresa, anksioznosti in depresije,
 • povečuje občutje splošnega zadovoljstva (samozaupanje, samospoštovanje in samozavest) ter
 • pomaga pri vzpostavljanju socialnih vezi ter pospešuje ekonomski razvoj posameznika, družin, celega naroda.

Da bi nam street workout park ali trim steza koristila v največji meri je prav, da s telesno vadbo ne pretiravamo, ampak vsako aktivnost prilagodimo svojemu stanju in sposobnostim.

Street workout park in trim steza Ecoplay so odlično orodje za izboljšanje psiho-fizičnega stanja posameznika in posledično tudi zdravja.

Poglej modele in mere ne dnu te strani