Main menu

Navodila za uporabo igral

Navodila so registrirana pri ProtectMyWork.com. Copyright © 2021 Vesna Duval Vse pravice pridržane.

Uporaba otroških igral je dovoljena otrokom do 14. leta starosti, z ustrezno športno opremo in ob nadzoru osebe, starejše od 18 let. Odrasla oseba naj otroka spremlja in varuje, saj je odgovorna za varno igro otroka. Prepreči naj zdrse, padce, prerivanje in nenamensko rabo igral. Pri uporabi igral je prepovedana uporaba čelad, kap s senčilom, šalov, kapuc z vrvicami in ostalih dodatkov, ki bi se lahko zataknili v igralo in ogrozili otroka. Uporaba igral ni dovoljena, ko so igrala mokra ali zaledenela, v primeru vidne napake na igralih alli podlagi, nestabilnosti ali zloma konstrukcije, v času nevihte, ponoči ali ob slabi vidljivosti.

GUGALNICA Z VISEČIM SEDEŽEM

Pravilna  uporaba: en uporabnik sedi na posameznem sedežu, se drži za verigi z obema rokama in se sam, z lastno močjo guga do naklona sedeža največ 60 stopinj. V kolikor ga potiska druga oseba, mora biti le ta polnoletna in je odgovorna za varno igro otroka in sebe – otroka naj ne potiska previsoko in skrbi naj za lastno varnost ob gibanju gugalnice. V času guganja uporabnika ne sme biti nobenega drugega človeka ali druge ovire v varnostnem območju gugalnice. Če je sedež eden, se lahko guga oseba s težo do 90 kg, če sta sedeža 2 naj skupna masa uporabnikov ne presega 120 kg.
Napačna uporaba: vsakršna, ki se razlikuje od pravilne in tudi stanje, vrtenje na sedežu, guganje več kot enega uporabnika na sedežu, guganje oseb starejših od 14 let, guganje oseb, ki so skupaj težje od 120 kg eli ene osebe, ki je težja od 90 kg, plezanje čez zgornji nosilni drog gugalnice, po njem ali sedenje na njem ipd.

GUGALNICA Z GNEZDOM
Pravilna  uporaba: do 3 ali 4 vrtčevski uporabniki sedijo v gnezdu premera 120 cm, do 2 ali 3 vrtčevski uporabniki v gnezdu premera 100 cm, se držijo za verigi z obema rokama ob tem, ko jih odrasla oseba nežno guga. Za večje uporabnike se število zmanjša na 2, lahko tudi na enega, če sočasna uporaba ne bi bila udobna ali varna. Skupna masa uporabnikov pri uporabi naj ne presega 120 kg, pri guganju enega uporabnika naj teža ne presega 90 kg. Oseba, ki uporabnike guga mora biti polnoletna in je odgovorna za varno igro otrok in lastno varnost – otrok naj ne potiska previsoko in skrbi naj za lastno varnost ob gibanju gugalnice. V času guganja uporabnika ne sme biti nobenega drugega človeka ali druge ovire v varnostnem območju gugalnice.
Napačna uporaba: vsakršna, ki se razlikuje od pravilne in tudi stanje, klečanje, ležanje v košari ob guganju, guganje brez držanja, previsoko/premočno/nevarno guganje, zadrževanje v območju guganja med guganjem, preveliko število uporabnikov naenkrat, prerivanje v košari, guganje osebe starejše od 14 let, guganje oseb, ki so skupaj težje od 120 kg ali ene osebe težje od 90 kg, plezanje čez zgornji nosilni drog gugalnice, po njem ali sedenje na njem ipd.

TOBOGAN
Pravilna uporaba: en uporabnik sedi na zgornjem delu tobogana in se v sedečem položaju, z obrazom usmerjenim naprej spusti po njem. Teža uporabnika naj ne presega 70 kg.
Napačna uporaba: vsakršna, ki se razlikuje od pravilne in tudi stanje, klečanje, ležanje pri spuščanju, spuščanje z glavo navzdol, plezanje po toboganu, spuščanje oseb starejših od 14 let, spuščanje uporabnika težjega od 70 kg ali oseb, ki bi se lahko zagozdile v tobogan, prerivanje, preveliko število uporabnikov ipd.

PLEZALO
Pravilna uporaba: oprijemanje za to namenjene dele ob polni pozornosti na to aktivnost, plezanje do zadnjega temu namenjenega elementa, prehajanje samo čez za to namenjene elemente, ob prijaznem in pazljivem ravnanju do drugih uporabnikov, predvsem manjših. Teža posameznega uporabnika naj ne presega 70 kg.
Napačna uporaba: vsakršna, ki se razlikuje od pravilne in tudi visenje z glavo navzdol, plezanje čez konstrukcijske elemente, ki niso plezala, ampak služijo stabilnosti igrala kot celote, plezanje oseb starejših od 14 let, plezanje oseb težjih od 70 kg ali oseb, ki bi se lahko zagozdile v odprtine plezala, prerivanje, preveliko število uporabnikov ipd.

STOLP ALI HIŠICA S STREHO/ OKRASNIMI ELEMENTI
Pravilna uporaba: dostop na hišico po za to namenjenih elementih, zadrževanje in igra na hišici brez prerivanja, oviranja ostalih uporabnikov, sestop/ spuščanje iz hišice po za to namenjenih elementih. Teža uporabnika naj ne presega 70 kg. Skupna teža uporabnikov na podestu hišice naj na presega 90 kg.
Napačna uporaba: vsakršna, ki se razlikuje od pravilne in tudi plezanje po stranicah hišice, stolpa, plezanje po strehi ali okrasnih elementih, plezanje po varovalnih letvah ali drugih konstrukcijskih elementih, ki služijo stabilnosti igrala in niso namenjeni igri – predvsem prehod čez visoke zgornje brvi, ki so prisotne izključno za konstrukcijsko stabilnost in/ali izgled igrala, uporaba oseb starejših od 14 let, uporaba oseb težjih od 70 kg ali oseb, ki bi se lahko zagozdile v elemente, odprtine hišice, prerivanje, preveliko število uporabnikov ipd.

MOSTOVI IN DRUGI ELEMENTI ZA RAVNOTEŽJE
Pravilna uporaba: hoja enega uporabnika po elementu za ravnotežje naenkrat. Teža uporabnika naj ne presega 90 kg.
Napačna uporaba: vsakršna, ki se razlikuje od pravilne in tudi plezanje po konstrukcijskih elementih, ki služijo stabilnosti igrala in niso namenjeni igri – predvsem prehod čez visoke zgornje brvi, ki so prisotne izključno za konstrukcijsko stabilnost in/ali izgled igrala, uporaba oseb starejših od 14 let, uporaba oseb težjih od 90 kg ali oseb, ki bi se lahko zagozdile v elemente, odprtine elementov za ravnotežje, prerivanje, preveliko število uporabnikov ipd.

VRTILJAK
Pravilna uporaba: odvisno od vrste vrtiljaka: ali sedenje  na vrtiljakih s klopmi/sedeži ali stanje na vrtiljaku s podestom za stanje, z obveznim oprijemom za volan, obod ali namenska držala in zmerno vrtenje, ki je varno in prijetno za uporabnika. Na malih vrtiljakih, ki so namenjeni in primerni za enega uporabnika je dovoljena uporaba izključno enemu uporabniku s težo do 70 kg. Na večjih vrtiljakih, ki so namenjeni več uporabnikom je uporaba dovoljena do 4 uporabnikom oz. manj glede na velikost vrtiljaka – uporaba mora biti udobna, prijetna in varna, skupna teža uporabnikov naj ne presega 120 kg.
Napačna uporaba: vsakršna, ki se razlikuje od pravilne in tudi gibanje, plezanje, skakanje in podobno med vrtenjem, uporaba oseb starejših od 14 let, uporaba oseb težjih od 70 kg ali oseb ali več oseb skupno težjih od 120 kg ter oseb, ki bi se lahko zagozdile v elemente vrtiljaka, prerivanje, preveliko število uporabnikov ipd.

IGRALA ZA RAZVOJ MOTORIKE, GIBALNIH SPRETNOSTI (na kratko: igralo za razvoj)
Igrala za razvoj Ecoplay dajo otroku priložnost, da oceni svoje sposobnosti in hodi po njihovih mejah, skrbi za lasten razvoj, razširja svoje meje in ob tem dobi samopotrditev.
Pravilna uporaba: igralo za razvoj je sestavljeno iz elementov z različnimi stopnjami težavnosti uporabe. Otrok naj najprej osvoji uporabo lažjih elementov oz. najprej preizkusi svoje sposobnosti pri uporabi manj zahtevnih elementov in šele, ko enkrat spozna svoje sposobnosti in se varno igra na elementih z nižjo stopnjo težavnosti naj preide na elemente, katerih uporaba je nekoliko zahtevnejša in tako dalje do najzahtevnejših elementov. Igrala za razvoj so načrtovana za tak način uporabe in vsakršna drugačna uporaba bi lahko predstavljala izpostavljanje uporabnika za neželene dogodke ali celo poškodbe.
Napačna uporaba: uporaba elementov z visoko stopnjo težavnosti brez predhodnega preizkusa lastnih sposobnosti na elementih z nižjo stopnjo težavnosti ter vsakršna, ki se razlikuje od pravilne in tudi nagovarjanje uporabnika naj uporablja elemente, ki so zanj pretežki, prerivanje, preveliko število uporabnikov, plezanje čez zgornje prečne konstrukcijske elemente, ki niso plezala, ampak služijo stabilnosti igrala kot celote, uporaba oseb starejših od 14 let, uporaba oseb težjih od 90 kg ali oseb, ki bi se lahko zagozdile v odprtine igrala ipd.

Nepravilna uporaba lahko pripelje do resnih poškodb, za katere odgovarja uporabnik in njegov polnoletni spremljevalec. V primeru nezgode pokličite 112. Igrala so izdelana v skladu s SIST EN 1176.

Da so igrala varna za uporabo, morajo biti tudi redno pregledovana in vzdrževana skladno s SIST EN 1176-7, zagotovljena mora biti ustrezna podlaga za ublažitev padcev in ohranjanje ustreznih varnostnih razdalj. Za izvajanje naštetega je odgovoren upravitelj posameznega igrišča.