Main menu

Otroška igrala Sport

Referenca: otroška igrala v soseski Lenivec v Sežani

Ecoplay otroška igrala iz robinije so še posebej trdna, stabilna, vzdržljiva in privlačna. Današnjim otrokom ponujajo zabavo, katero je njihovim prednikom dajala narava. Poslanstvo naravnih otroških igral Ecoplay je otrokom omogočati največ gibalnih in razvojnih možnosti.Otroška igrala Ecoplay bodo služila številnim generacijam, saj je Robinija najbolj trpežen evropski les. Gre za izjemno trd les, katerega odpornost se primerja s tropskimi vrstami lesa, kot sta Tik in Iroko. Robinija je naravno trpežna do 20 let in več (razred 1: zelo trpežna po EN 350-2). Robinija je zelo trda (7.560 N), celo trša od Tika (4.740 N), Iroka (5.610 N), angleškega hrasta (4.980 N) in škotskega bora (2.420 N), a hkrati zelo žilava in elastična.

Vsi modeli so registrirani pri ProtectMyWork.com. Copyright © 2021 Vesna Duval Vse pravice pridržane. Proizvodnja modela je dovoljena le proizvajalcu Eko igrala d.o.o., kopiranje je prepovedano. Certifikat št.: 10154150521S050.

Ker ima robinijev les visoko vsebnost naravnih zaščitnih sestavin, Ecoplay ne prepaja lesa s kemikalijami. To je tudi velika prednost za lastnika igrišča, saj se ta lahko odloči, da otroška igrala nikoli ne bo pobarval. V tem primeru se barva robinijevega lesa sčasoma spremeni v čudovito sivo barvo. Toda lastnik se lahko odloči, da otroška igrala premazuje z oljem in ohrani prvotno rumenkasto rjavo barvo. V celotni življenjski dobi potrebujejo otroška igrala Ecoplay zelo malo vzdrževanja.

Otroška igrala Ecoplay spodbujajo telesno aktivnost in koristi so precejšnje: razvoj gibanja, funkcionalnih sposobnosti in veščin, čustveni razvoj, kognitivni razvoj, osebni razvoj, pa tudi družbeni in moralni razvoj.

Strokovnjaki poudarjajo, da socialne spretnosti, ki jih otroci razvijajo na igrišču, pogosto postanejo sklopi vseživljenjskih spretnosti, ki se prenašajo v odraslo dobo. Neodvisna raziskava ugotavlja, da so otroška igrišča med najpomembnejšimi otroškimi okolji. Večina oblik igre je bistvenega pomena za zdrav razvoj, vendar je prosta, spontana igra - vrsta igre, ki se dogaja na igriščih - najbolj koristna vrsta igre.

Navdušujoča, zanimiva in izzivov polna otroška igrala so pomembna, da so otroci zadovoljni tudi medtem ko razvijajo svoje sposobnosti in prav to ponujajo naši modeli.

Naš inovativni dizajn (zaščiten z avtorskimi pravicami), strokovno znanje (TUV certificirani strokovnjaki) in tradicionalni postopki ročne izdelave igral naredijo naša otroška igrala privlačna, trajna in varna, saj so vsa izdelana v skladu z EN 1176.

Otrok izraža svojo ustvarjalnost, ko išče svoje načine za rešitev različnih gibalnih nalog, z lastno domišljijo odgovarja na nove izzive ter izraža svoja čustva in občutja (Pišot, 1997).

Otroška igrala Ecoplay ponujajo številne gibalne naloge, pri katerih lahko otrok izkusi svojo ustvarjalnost.

Gibalna igra je dejavnost, v kateri se prepletajo različna področja otrokovega razvoja, od gibalnega, spoznavnega do čustvenega in socialnega. To prepletanje področji je spontano, saj je igra osnovna otrokova potreba in se kaže v vseh njegovih dejavnostih ( Marjanovič Umek, 2001). Batistič-Zorčeva (2002) pravi, da igra ni le osnovna dejavnost ampak je tudi potreba vsakega otroka ter pogoj, da se le ta normalno psihično in telesno razvija. Igra vpliva na vsa področja otrokovega razvoja:

  • razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter spretnosti.
  • Kognitivni razvoj: razvoj občutenja in zaznavanja, razvoj govora, spoznavanje in raziskovanje okolja, reševanje problemov, razvoj domišljije in ustvarjalnosti, socialno kognicijo.
  • Čustveni razvoj: sproščanje in izživljanje čustev, premagovanje težav in konfliktov, uresničevanje želja.
  • Socialni in moralni razvoj: razvoj socialne komponentnosti, razvoj samokontrole, osvajanje družbenih norm in pravil.
  • Osebnostni razvoj: razvoj avtonomnosti, spoznavanje sebe in sveta.

Otroška igrala Ecoplay ponujajo odlično okolje za kar največji otrokov gibalni, kognitivni, čustveni, socialni in osebnostni razvoj.

Igranje se začne s prijemanjem, z grabljenjem in s spuščanjem predmetov, temu pa sledi igra prstov ter spoznavanje predmetov z vtikanjem v usta. Po desetem mesecu se začne obdobje metanja predmetov (prvi elementi funkcijske igre), temu pa se pridružijo še druge aktivnosti: plazenje, plezanje, sedenje, vstajanje, dvigovanje na prste, vzpenjanje, skakljanje itd.

Vzporedno z motoričnim učenjem (uporabljene morajo biti seveda pravilne tehnike dela) se implicitno razvijejo tudi gibalne sposobnosti. Gibalne sposobnosti so zmožnosti, ki posamezniku omogočajo realizacijo gibalnih nalog. Šele ko sposobnosti dosežejo določeno višjo razvojno raven, je mogoče sprejemati nova gibalna znanja. Velja pa tudi obratno: pri razvijanju zahtevnejših gibalnih sposobnosti (npr. koordinacija gibanja) otroci ne morejo napredovati, če ne pridobijo ustreznih gibalnih znanj. Torej je pomanjkanje znanja prav tako omejitveni faktor. Gibalne sposobnosti so v določeni meri tudi pridobljene z vadbo in načinom življenja, kar pomeni, da lahko dosežejo različno raven njihove razvitosti pri posamezniku. Na razvoj gibalnih sposobnosti lahko vplivamo z elementarnimi igrami, pa tudi z nekaterimi drugimi sredstvi oziroma vajami.

Že v daljni preteklosti so se filozofi in pedagogi ukvarjali s pomenom športne vzgoje otrok, tudi v zgodnjem otroštvu. Mnogi med njimi so že takrat poudarjali povezanost telesnih in psihičnih funkcij, načrtno raziskovanje tovrstnih povezav pa se je začelo v 50. letih 19. Stoletja. Med njimi je najbolj izstopal švicarski psiholog Piaget. Njegova spoznanja so pomembno vplivala na to, da so učitelji, didaktiki in psihologi začeli razvijati posebne motorične programe, s katerimi bi lahko vplivali na razvoj nekaterih psihičnih funkcij, zlasti pa na intelektualne sposobnosti. 

In kakšni so medsebojni vplivi motorike, inteligence in mišljenja? S pomočjo mišljenja stvari razumevamo oziroma prepoznavamo, s pomočjo inteligence pa razrešujemo. Na osnovi zgodnjega gibalnega razvoja lahko že dobro sklepamo o hitrosti celotnega duševnega razvoja otroka. Predvsem v prvih dveh letih življenja ima motorični razvoj odločilno vlogo za razvoj prvih oblik intelektualnih sposobnosti. Otrok, ki se hitro gibalno razvija, ima večje možnosti za manipuliranje in komuniciranje z okoljem, kar je temelj za njegov nadaljnji uspešni duševni razvoj. Tako si je prej zgradil osnove za uspešen čustveni in socialni razvoj, zaupa vase in je uspešen pri obvladovanju okolice. Gibalne izkušnje sodelujejo pri integraciji fizičnega in emocionalnega ter tako usposabljajo otroka ali odraslega za ustrezno odzivanje na okolje. Vpliv gibalnih aktivnosti na posameznikov intelektualni razvoj je posreden (preko razvijanja predstave o samem sebi) in neposreden (primarne intelektualne aktivnosti se oblikujejo iz osnovnih gibalnih akcij). Motorično uspešnejši otroci tako začnejo prevladovati tudi v drugih duševnih zmožnostih, saj so radovednejši in pridejo prej do večjega števila informacij. Gibanje je zelo pomemben dejavnik tudi kasneje, v šolskem in predšolskem obdobju, saj prispeva k oblikovanju pojmovanja samega sebe. Vir

Otroška igrala Ecoplay ponujajo tudi razvojni poligon za najmlajše otroke - od 1. do 4. leta starosti, ki je predstavljen v katalogu Sport - vabljeni k prenosu in ogledu kataloga: