Main menu

Otroška igrala za gibanje in razvoj

Otroška igrišča, motorični parki, vadbišča na prostem za otroke, odrasle in celo družino!

Direktna linija do strokovnjaka

Pišite nam na prodaja@ecoplay.si ali nas pokličite na telefon: 041 359 244

TÜV certificirani strokovnjaki

Spoznamo vaše potrebe, prostor in sredstva. Predlagamo vam modele, ureditev in pošljemo ponudbo.

Zunanja igrala Urban

PRELISTAJ KATALOG ali PRENESI KATALOG in poglej vse modele in slike igral za javno uporabo

Zunanja igrala Ecoplay so domača - izdelana v Sloveniji, projektirana in testirana v Sloveniji, z velikim uspehom tudi na tujih trgih. Odlikuje jih izredna inovativnost, saj ponujajo veliko aktivnosti in različne stopnje težavnosti in s tem omogočajo veliko gibanja, razvoja in zabave.

Lasten razvoj in ročna izdelava omogočata prilagoditev zunanjih igral Ecoplay potrebam kupca. Možna je tudi izdelava modelov po meri.

Zunanja igrala Ecoplay zagotovo spadajo v moder nakup, saj gre za direkten nakup pri proizvajalcu, brez posrednikov in brez stroškov prevoza iz tujine. Poleg tega so ta zunanja igrala izdelana iz najbolj trajnega evropskega lesa. Robinijev les je naravno trajen tudi do 20 let in več. Njegovo odpornost se primerja s Tikom in Irokom.

Zelo masivna izvedba in močne povezave med deli igral omogočajo minimalno vzdrževanje skozi celotno življenjsko dobo. Zunanja igrala Ecoplay so naravna - ekološka, saj so izdelana iz naravnega lesa, brez kemičnih obdelav. Robinija je namreč naravno trpežna do 20 let in več brez barvanja (razred 1: zelo trpežna po EN 350-2) in nikakršno kemično prepajanje tega lesa ni potrebno.

Zunanja igrala Ecoplay so varna, saj so izdelana v skladu z zahtevami varnostnega standarda SIST EN 1176.

Vsi modeli so registrirani pri ProtectMyWork.com. Copyright © 2021 Vesna Duval Vse pravice pridržane. Proizvodnja modela je dovoljena le proizvajalcu Eko igrala d.o.o., kopiranje je prepovedano. Certifikat št.: 10154150521S050.

Zunanja igrala Ecoplay so odlična za razvoj ravnotežja, koordinacije, moči in hitrosti.

Ravnotežje opredeljujemo kot sposobnost človeka, da ohrani stabilen poloţaj in hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov. Ravnotežje delimo na statično (ohranjanje ravnotežnega poloţaja v mirovanju ali gibanju, ko predhodno ni bil moten ravnotežni organ) in dinamično (vzpostavljanje ravnotežnega položaja v mirovanju ali v gibanju, ko je bil predhodno moten ravnotežni organ) (Videmšek in Pišot, 2007). Ravnotežje ima velik vpliv na možgane, saj gre pri njem za integracijo in obdelavo večjega števila zaznav v ustrezno neprekinjeno gibalno delovanje. Relativno slabo razvita sposobnost ravnotežja je pri predšolskih otrocih do petega ali šestega leta bistveni omejitveni dejavnik hitrejšemu razvoju motoričnih sposobnosti. Zato vključujemo veliko aktivnosti, ki pospešujejo razvoj ravnotežnega senzornega področja, ki tvori fiziološko osnovo ravnotežja: hojo po črti, stojo na eni nogi, skakanje po eni nogi, hojo po debeli vrvi, po ozki gredi, po klinih lestve.
Tem oblikam vaj nato dodajamo vaje »problemskega« karakterja. Igre ravnotežja se navadno odvijajo na zmanjšani podporni ploskvi (nizka gred, obrnjena švedska klop, debela vrv). Naloge, ki jih dajemo, so lahko različne oblike gibanj, s katerimi morajo vadeči, ob zaprtih ali odprtih očeh, preiti določeno razdaljo po zmanjšani podporni ploskvi.

Zunanja igrala Ecoplay ponujajo številne elemente za izboljšanje ravnotežja, kar vodi k hitrejšemu razvoju motoričnih sposobnosti.

Koordinacija je sposobnost učinkovitega oblikovanja in izvajanja kompleksnih gibalnih nalog. Koordinacija je sposobnost, ki je pri živih bitjih najbolj značilna za človeško vrsto. Osnovne značilnosti koordinacije pa so: pravilnost, pravočasnost, racionalnost, izvirnost in stabilnost. Razvoj koordinacije se začne že v fetalnem obdobju. Plod namreč že v materinem telesu pridobiva prve gibalne izkušnje – najboljši čas za pridobitev velikega števila informacij in izkušenj je vse tja do šestega leta (Videmšek in Pišot, 2007). Koordinacija se lahko odraža na več načinov v hitrosti učenja kompleksnih gibalnih nalog: v hitrosti izvajanja kompleksnih gibalnih nalog; v agilnosti; v »timingu« (pravočasnosti); v ritmu; v gibalnem reševanju prostorskih problemov; v reorganizaciji stereotipnih nalog.

Zunanja igrala Ecoplay spodbujajo k  izvajanju kompleksnih gibalnih nalog in s tem k razvoju koordinacije.

Telesno moč opredeljujemo kot sposobnost človeka, da z mišičnim naprezanjem premaguje zunanjo silo ali da premika svoje telo. Moč se pojavlja kot (Videmšek in Pišot, 2007):

  • eksplozivna moč: predstavlja sposobnost za kratkotrajni maksimalni pospešek telesa v prostoru. Je visoko prirojena sposobnost in jo je potrebno razvijati že v otroštvu;
  • repetitivna moč: je sposobnost za dlje časa trajajočo dejavnost, ki poteka na osnovi izmeničnega krčenja in sproščanj mišic. Stopnja prirojenosti pri tej obliki moči je nizka, zato jo lahko v veliki meri še razvijemo. Pri mlajših otrocih še ni razlik med eksplozivno in repetitivno močjo;
  • statična moč: je sposobnost za dolgotrajno napenjanje mišic pri zadrževanju položaja pod obremenitvijo. To moč je mogoče dodatno razvijati, ker je stopnja prirojenosti te oblike moči nizka, vendar to ni primerno za mlajše otroke.

Hitrost je sposobnost za hitro izvajanje enostavnih gibalnih nalog. Pomembna je zlasti pri premagovanju kratkih razdalj s cikličnim gibanjem in v gibalnih nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo posameznega giba (Videmšek in Pišot, 2007). Hitrost se odraža v treh pojavnih oblikah:

  • sposobnosti ponavljanja gibov z veliko hitrostjo (Pistotnik, 2003);
  • hitrosti izvedbe enega samega giba; 
  • hitrosti motorične reakcije.

Razvoj hitrosti je povezan z razvojem eksplozivne moči in tehnike gibanja. Kot sredstva uporabljamo vse vrste vaj, ki so relativno enostavne in jih je mogoče prav zato izvajati z maksimalno hitrostjo in v manjših intervalih. Gibalna hitrost se razvije med 12. in 13. letom. Vir

Zunanja igrala Ecoplay ponujajo številne priložnosti za razvoj moči in hitrosti, saj otroci uporabo igral sproti prilagajajo svojim trenutnim zmožnostim. To pomenu tudi, da bodo zunanja igrala ostala zanimiva za otroke cel čas njihovega razvoja in rasti, saj ponujajo številne težavnostne stopnje, ki jih otrok odkriva postopoma. Doseže novo raven sposobnosti in že se mu odpirajo novi načini za uporabo igral Ecoplay.