Aktualno

Kako z razpisno dokumentacijo do varnega otroškega igrišča?

Vesna Duval, Eko igrala d.o.o.
Naročniki si lahko poleg obrazcev z izjavami o skladnosti izvedbe otroškega igrišča s standardom SIST EN 1176, ki so vedno del razpisne dokumentacije, lahko zagotovite dejansko skladno = varno izvedbo igrišča z ustreznim sestavljanjem popisnega dela razpisne dokumentacije. Mnogokrat naletim na popise, ki prav onemogočajo skladno izvedbo otroškega igrišča. Kot primer v nadaljevanju navajam vprašanje, ki smo ga ob taki priliki naslovili na naročnika in odgovor le tega.

Strani

Vprašajte nas!