Varnost otroških igral

V podjetju Eko igrala d.o.o. si kot prvi TÜV certificirani strokovnjaki v Sloveniji prizadevamo širiti znanje o varnosti otroških igral, zato že od leta 2007 organiziramo in vodimo kvalitetna in praktično usmerjena usposabljanja o varnosti otroških igrišč.

Vsako leto razpišemo več terminov za izobraževanje VARNOST IGRAL IN PREGLEDOVANJE IGRIŠČA.

PREDAVATELJICA NA USPOSABLJANJU: VESNA DUVAL, TÜV certificirana strokovnjakinja o EN 1176. Usposobljenost predavateljice na področju varnosti otroških igral in pregledovanja igrišč po EN 1176 je z izdajo certifikata potrdila akreditirana ustanova TÜV Rheinland in ji dodelila naziv "expert for Playground safety: building, installation, maintenance and inspection of the area, according to the European standard EN 1176". Omenjeni certifikat velja na področju celotne Evropske Unije in je preverljiv na spletni strani.

 

Udeleženci se naučijo:

- kako prihaja do poškodb na igriščih in kako vzpostaviti sistem, ki zmanjšuje možnost nastanka poškodb na igrišču,
- kako ukrepati v primeru poškodbe, katere podatke zapisati takoj po nesreči in katera dejstva izpostaviti v primeru konflikta po nesreči,
- kaj v praksi pomeni in kako udeleženca ščiti zakonodaja na področju otroških igral, s poudarkom na razlagi Zakona o splošni varnosti proizvodov,
- katere zahteve je udeleženec po zakonu, pravilniku in standardu dolžan izpolnjevati in kako to vzpostaviti v praksi na čimbolj enostaven način,
- kaj je dokumentacija o skladnosti igrala, kako si zagotoviti ustrezno dokumentacijo ob nakupu novih igral in kako na enostaven način pridobiti manjkajočo dokumentacijo za že obstoječa igrala,
- kateri dokumenti sestavljajo celotno dokumentacijo, ki jo je potrebno voditi o igrišču in način pridobitve posameznih dokumentov,
- kako vzdrževati in pregledovati igrala in igrišče kot celoto,
- kako izpolniti obrazce za preglede, vzdrževanja in kako izdelati letne plane pregledov, vzdrževanj,
- kako ukrepati in zagotoviti varnost obstoječih igrišč z najnižjimi možnimi stroški,
- kakšna je odgovornost upravitelja otroških igrišč in kakšni so načini za zaščito upravitelja in uporabnika,
- kaj zapisati na tablo ob igrišču, da odgovornost ne bremeni le upravitelja igrišča,
- kateri koraki so potrebni za pridobitev varnega igrišča in kako z igriščem upravljati, da ostane varno na dolgi rok,
- katere so bistvene zahteve veljavnega standarda SIST EN 1176.
 
Udeleženec pridobi in utrdi veliko praktičnega znanja, saj se predavanje in vaje izvajajo s pomočjo slikovnega gradiva iz kar 50-ih otroških igrišč. Udeleženec v 8-ih urah dobro spozna prejeto strokovno literaturo in si za hitro iskanje označi vsa pomembna mesta v bogatem gradivu, ki mu bo tudi kasneje služilo kot odličen priročnik pri delu.
 
Potek in vsebina:
 
9:00 – 10:00 Poškodbe na slovenskih igriščih
 
  • Primerjava poškodb med leti 2007 in 2013.
  • Prikaz rezultatov, ki jih je prineslo redno vzdrževanje in pregledovanje igrišč. 
  • Razlaga postopka v primeru nesreče in pristopa v primeru konfliktne situacije po nesreči.
  • Zakonodajni okvirPraktična razlaga bistvenih delov zakonov, pravilnikov in drugih predpisov, ki urejajo področje otroških igral: Zakon o splošni varnosti proizvodov, Zakon o vrtcih, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Zakon o graditvi objektov, standarda SIST EN 1176 in SIST EN 1177.
  • Odgovornost upravitelja za varnost na otroškem igriščuVrste odgovornosti in načini za zaščito upravitelja in uporabnika. 
10:00 – 12:00 Dokumentacija o igrišču
 
  • Praktična razlaga vsakega posameznega dokumenta, ki sestavlja dokumentacijo in način pridobitve le tega.
  • Pregledovanje in vzdrževanje igriščaPodrobna razlaga potrebnih vzdrževalnih del na igrišču, pregledovanja igral in igrišča, izpolnjevanja obrazcev za posamezno vrsto pregleda, izdelave letnih planov pregledov in vzdrževanj za posamezno igrišče.
  • Kako nastane in ostane igrišče varno
  • Predstavitev potrebnih korakov za nastanek varnega igrišča in dolgoročno varnost igrišča v okviru upravljanja.
12:00 – 17:00 Zahteve veljavnega standarda SIST EN 1176
 
  • Predstavitev in razlaga zahtev na praktičnih primerih. Pridobivanje, utrjevanje in preverjanje znanja s pomočjo predavanja, obsežnih praktičnih vaj in bogatega strokovnega gradiva.
Ob 11:00 in 14:00 je pogostitev in izmenjava izkušenj.

 

Kakovostno izobraževanje in zadovoljstvo udeležencev sta zagotovljena! Izkušnja deleženke: Ga. Andreja Mlakar, pomočnica ravnateljice vrtca, pravi: "V letu 2015 sem se udeležila usposabljanja o varnosti igral in pregledovanju igrišča, saj sem za to nalogo zadolžena s strani ravnateljice. Prvo izobraževanje sem opravila pred petimi leti in letos je bilo po zakonu znanje potrebno obnoviti. Prejeli smo nekaj različnih ponudb in odločila sem se za podjetje Eko igrala d.o.o., ki je na predšolskem področju prisotno že vrsto let kot zelo kakovosten ponudnik otroških igral. Tako sem imela možnost poslušati predavateljico Vesno Duval. Celotna predstavitev je potekala zelo sistematično, z jasnimi razlagami in individualnim reševanjem realnih situacij na igralih ter s skupnim pregledom rešitev. Ob vsaki dilemi izračunov nam je predavateljica dodatno razložila pravo rešitev. Po petletnih izkušnjah lahko mislimo, da poznamo zakonodajo in igrišča upravljamo dobro, a še vedno ugotovimo, da so na igriščih številne pasti. Tako kvalitetni seminarji pa nam dajo nova znanja in tudi potrditve, da smo že veliko stvari naredili prav - s tem prejmemo dodatno motivacijo za naše delo. Takih seminarjev in predavateljev si lahko samo želimo."

Vesna Duval je izkušena predavateljica, ki izobraževanja vodi na najvišji strokovni ravni že od leta 2007. Znana je po tem, da bogato vsebino predstavi jedrnato, razumljivo in povsem izkustveno. Vsako izobraževanje usmeri tako, da so zadovoljene potrebe po znanju prisotnih udeležencev. Ob zaključku izobraževanja udeleženci ne odidejo z odprtimi vprašanji, ampak podprti s pridobljenim in na primerih iz vsakdanje prakse utrjenim znanjem ter bogatim strokovnim gradivom, ki jim bo v veliko podporo pri nadaljnjem delu v lastni ustanovi. Predavateljica ostaja udeležencem na razpolago tudi za vprašanja, ki bi se pojavila pri njihovem delu po izobraževanju. Varnost igral za strokovnjakinjo Vesno Duval ni občasno ali postransko delo, ampak njena glavna naloga. Zadnjih 13 let se ukvarja izključno z delom na področju izdelave, namestitve, vzdrževanja in pregledovanja otroških igral, za kar je tudi pridobila naziv “expert” pri mednarodno priznani ustanovi TÜV in certifikat, ki je veljaven na področju celotne Evropske Unije.

Redna kotizacija za udeležbo znaša 190 eur + DDV in vključuje: izobraževanje, obširno gradivo, potrdilo o udeležbi in dva odmora s prigrizki.  
Znižana kotizacija znaša: 152 eur + DDV za vsakega drugega in naslednjega udeleženca s strani istega naročnika (upoštevan 20% popust) in za vse, ki se ponovno udeležujete izobraževanja ali 133 eur + DDV za vse kupce igral pri Eko igrala d.o.o. (upoštevan 30% popust, popusti se ne seštevajo).
Proračunski uporabniki opravite plačilo računa v 30-ih dneh po udeležbi, ostali nakažete kotizacijo ob prijavi.

Za prijavnico povprašajte na prodaja@ecoplay.si

Veselimo se Vaše udeležbe.

Kategorija: 

Vprašajte nas!