Otroška igrala

Otroška igrala najvišje kakovosti in trajnosti na slovenskih igriščih. 

 

V podjetju Eko igrala d.o.o. sta vam na razpolago prva TÜV certificirana strokovnjaka v Sloveniji, ki se že 13 let ukvarjata le z otroškimi igrali. Imata bogato zakladnico tako strokovnega kot izkustvenega znanja. Naročnikom pomagata od začetne ideje do strokovne izvedbe igrišča ter tudi kasneje pri upravljanju in vzdrževanju igrišča. Certificirana sta za vsa 4 področja, ki zadevajo otroška igrala; in sicer: izdelava igral, namestitev igral, vzdrževanje igral in pregledovanje igral po SIST EN 1176.

Mitja Baša je že več kot 1.000 krat strokovno svetoval pri nastanku varnih, trajnih, kakovostnih in inovativnih otroških igrišč v Sloveniji. Znan je po tem, da ob ogledu hitro zazna morebitne ovire pri izgradnji varnega igrišča in ponudi ustrezne rešitve. Na ta način se prihrani veliko zapletov, ki bi se pokazali v fazi izvedbe. Izgradnja varnega igrišča, s pomočjo njegovega svetovanja, poteka gladko in v okviru predvidenih sredstev. Bogato izkustveno in strokovno znanje mu mogočata, da tudi ob omejenih sredstvih predstavi rešitev, ki zadovolji tako investitorja kot uporabnike in seveda vse zahteve varnostnega standarda SIST EN 1176. Ob nakupu otroških igral in podlage za blaženje padcev pri podjetju Eko igrala d.o.o. vam strokovnjak Mitja Baša svetuje brezplačno. Obišče vas, vam prisluhne, poda strokovno mnenje, ponudbo in tlorisni izris dogovorjene postavitve igral. Zaupajo mu največji naročniki, saj so z njegovim svetovanjem zadovoljni. Nanj se lahko zanesejo, tako glede predlaganih rešitev kot tudi glede dogovorjene cene in rokov izvedbe. Mitja Baša je prvi slovenski strokovnjak o varnosti otroških igrišč, katerega strokovnost je potrdila mednarodno priznana ustanova TÜV. V dolgoletnem prizadevanju na področju varnosti otroških igrišč je naziv “expert” pridobil že 3 krat. S tem je tudi strokovnjak z največ pridobljenimi certifikati TÜV.

Vesna Duval je izkušena predavateljica, ki izobraževanja vodi na najvišji strokovni ravni že od leta 2007. Znana je po tem, da bogato vsebino predstavi jedrnato, razumljivo in povsem izkustveno. Vsako izobraževanje usmeri tako, da so zadovoljene potrebe po znanju prisotnih udeležencev. Ob zaključku izobraževanja udeleženci ne odidejo z odprtimi vprašanji, ampak podprti s pridobljenim in na primerih iz vsakdanje prakse utrjenim znanjem ter bogatim strokovnim gradivom, ki jim bo v veliko podporo pri nadaljnjem delu v lastni ustanovi. Predavateljica ostaja udeležencem na razpolago tudi za vprašanja, ki bi se pojavila pri njihovem delu po izobraževanju. Varnost igral za strokovnjakinjo Vesno Duval ni občasno ali postransko delo, ampak njena glavna naloga. Zadnjih 13 let se ukvarja izključno z delom na področju izdelave, namestitve, vzdrževanja in pregledovanja otroških igral, za kar je tudi pridobila naziv “expert” pri mednarodno priznani ustanovi TÜV in certifikat, ki je veljaven na področju celotne Evropske Unije.

Na razpolago sta tudi vam! Pišite jima na prodaja@ecoplay.si

Kategorija: 

Vprašajte nas!